Tiếng NhậtSửa đổi

Danh từSửa đổi

(ike)

  1. Hồ, nước được ở lại trong đất.
  2. Ao, chỉ rằng khai quật bởi người.

Đồng nghĩaSửa đổi