Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓa̰ʔjk˨˩ zɨəŋ˧˧ɓa̰t˨˨ jɨəŋ˧˥ɓat˨˩˨ jɨəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓajk˨˨ ɟɨəŋ˧˥ɓa̰jk˨˨ ɟɨəŋ˧˥ɓa̰jk˨˨ ɟɨəŋ˧˥˧

Danh từ

sửa

bạch dương

  1. Cây to vùng ôn đới, thân thẳng, vỏ màu trắng thường bong thành từng mảng.

Tham khảo

sửa