Tra từ bắt đầu bởi

Tiếng Trung Quốc

sửa

Chữ Hán

sửa
U+6298, 折
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6298

[U+6297]
CJK Unified Ideographs
[U+6299]

Tra cứu

sửa

Danh từ

sửa

  1. Gồm hai bộ trong bộ thủ của chữ Hán. Bộ 'Thủ'(cả cánh tay) giản thể và 'Cân'(cây rìu) ghép lại thành chữ "chiết".
  2. Phân chia một thứ gì đó ra làm nhiều phần khác nhau bằng cách mạnh hoặc nhẹ từ nhiều phía khác nhau để xem xét sự vật sự việc.
    1. Chiết tự chữ Hán.
    2. Môn chiết tự của Trung Quốc rất khó hiểu thấu đáo.
  3. bớt đi một số lượng nào đó dành cho sự vật sự việc khác.
    1. Mức chiết khấu cho lô hàng này không nhiều.