Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Tính từSửa đổi

  1. Diễn tả mong muốn đạt được một điều gì đó và quyết tâm để đạt được điều đó của con người.