Tra từ bắt đầu bởi

Tiếng Trung Quốc

sửa

Chữ Hán

sửa
U+5FD7, 志
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5FD7

[U+5FD6]
CJK Unified Ideographs
[U+5FD8]
 
志 U+2F89E, 志
CJK COMPATIBILITY IDEOGRAPH-2F89E
忍
[U+2F89D]
CJK Compatibility Ideographs Supplement 忹
[U+2F89F]

Tính từ

sửa

  1. Diễn tả mong muốn đạt được một điều gì đó và quyết tâm để đạt được điều đó của con người.