Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

shu

  1. (Lịch sử trunghoa) Nhà Thục (thời Tam Quốc).

Danh từSửa đổi

shu

  1. (Lịch sử trunghoa) Nhà Thục (thời Tam Quốc).

Tham khảoSửa đổi