Tra từ bắt đầu bởi

Chữ HánSửa đổi

Tra cứuSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Tiếng Quan ThoạiSửa đổi

Danh từSửa đổi

  1. Nòi giống, dòng, dòng giống, dòng dõi.
  2. Ông , tổ tiên.

Chữ NômSửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

⧼wiktionary-Nôm⧽

tung, tông, tong, tôn

⧼wikipedia-Nôm Ngoại Văn-desc⧽

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tuŋ˧˧ təwŋ˧˧ tawŋ˧˧ ton˧˧tuŋ˧˥ təwŋ˧˥ tawŋ˧˥ toŋ˧˥tuŋ˧˧ təwŋ˧˧ tawŋ˧˧ toŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tuŋ˧˥ təwŋ˧˥ tawŋ˧˥ ton˧˥tuŋ˧˥˧ təwŋ˧˥˧ tawŋ˧˥˧ ton˧˥˧