Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
to̰˧˩˧ tiən˧˧to˧˩˨ tiəŋ˧˥to˨˩˦ tiəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
to˧˩ tiən˧˥to̰ʔ˧˩ tiən˧˥˧

Danh từ Sửa đổi

tổ tiên

  1. Ông cha từ đời này qua đời khác.
    Nhớ ơn tổ tiên.
    Thờ cúng tổ tiên.

Đồng nghĩa Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi