Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
to̰˧˩˧ tiən˧˧to˧˩˨ tiəŋ˧˥to˨˩˦ tiəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
to˧˩ tiən˧˥to̰ʔ˧˩ tiən˧˥˧

Danh từ sửa

tổ tiên

  1. Ông cha từ đời này qua đời khác.
    Nhớ ơn tổ tiên.
    Thờ cúng tổ tiên.

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa