Chữ Latinh

sửa

Chuyển tự

sửa

Tiếng Nhật

sửa
 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Danh từ

sửa

rōmaji

  1. Cách viết tiếng Nhật bằng ký tự Latinh.