Chữ Latinh sửa

Chuyển tự sửa

Tiếng Nhật sửa

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Danh từ sửa

rōmaji

  1. Cách viết tiếng Nhật bằng ký tự Latinh.