Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+510C, 儌
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-510C

[U+510B]
CJK Unified Ideographs
[U+510D]

Tra cứu sửa

Chuyển tự sửa

Tiếng Quan Thoại sửa

Danh từ sửa

  1. To cut (make) one's lucky chuồn, tẩu, chạy trốn.

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

khiếu, kiêu, kiểu, khỉu

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xiəw˧˥ kiəw˧˧ kiə̰w˧˩˧ xḭw˧˩˧kʰiə̰w˩˧ kiəw˧˥ kiəw˧˩˨ kʰiw˧˩˨kʰiəw˧˥ kiəw˧˧ kiəw˨˩˦ kʰiw˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xiəw˩˩ kiəw˧˥ kiəw˧˩ xiw˧˩xiə̰w˩˧ kiəw˧˥˧ kiə̰ʔw˧˩ xḭʔw˧˩