Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ˈlə.ki/
  Hoa Kỳ

Tính từ

sửa

lucky /ˈlə.ki/

 1. Đỏ, gặp may, may mắn, gặp vận may, hạnh phúc.
  you are a lucky dog! — anh vận đỏ thật!
  lucky beggar!; lucky bargee! — (thông tục) thằng cha vận đỏ thật!
 2. Đem lại may mắn, đem lại kết quả tốt, mang điềm lành.
  a lucky day — một ngày may mắn
 3. May mà đúng, may mà được.
  a lucky guess — một câu đoán may mà đúng
  a lucky shot — một phát súng may mà tin

Danh từ

sửa

lucky (từ lóng) /ˈlə.ki/

 1. To cut (make) one's lucky chuồn, tẩu, chạy trốn.

Tham khảo

sửa