Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+4FFB, 俻
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-4FFB

[U+4FFA]
CJK Unified Ideographs
[U+4FFC]

Tra cứu sửa

Chuyển tự sửa

Tiếng Quan Thoại sửa

Động từ sửa

  1. Chuẩn bị
  2. Cung cấp, trang bị
  3. Sắp xếp vào trật tự,
  4. Hoàn thiện

Danh từ sửa

  1. Tính chất hoàn toàn, tính đầy đủ, tính trọn vẹn, tính hoàn thiện, tính hoàn hảo.

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

bị

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓḭʔ˨˩ɓḭ˨˨ɓi˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓi˨˨ɓḭ˨˨