Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mo˧˧ fa̰wŋ˧˩˧mo˧˥ fawŋ˧˩˨mo˧˧ fawŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
mo˧˥ fawŋ˧˩mo˧˥˧ fa̰ʔwŋ˧˩

Từ nguyên sửa

: cái mẫu; phỏng: bắt chước làm theo

Động từ sửa

mô phỏng

  1. Bắt chước làm theo một cái mẫu.
    Kiểu nhà này là mô phỏng kiểu nhà của anh đấy.

Tham khảo sửa