Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ep˧˥ḛp˩˧ep˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ep˩˩ḛp˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Định nghĩa sửa

ếp

  1. Th. Tiếng người ngồi trên xe kêu để cho người đi đường tránh (cũ).

Dịch sửa

Tham khảo sửa