Tiếng NgaSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Xem Wiktionary:Phiên âm của tiếng Nga.

Động từSửa đổi

склонять Thể chưa hoàn thành

  1. (наклонять) làm xiêu, làm nghiêng, làm lệch, làm thiên, chúc, nghiêng.
    склонять знамёна — chúc cờ xuống
  2. (В к Д, на В, + инф) (уговаривать) khuyên dỗ, khuyến dụ, khuyên bảo, dỗ dành
  3. (к чему-л плохому) dụ dỗ, quyến , xúi dục, xui.
    склонять кого-л. на свою сторону — lôi kéo, (dỗ dành, khuyến dụ) ai về phía mình
    тк. несовю — (В) грам. — biến cách

Tham khảoSửa đổi