Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
əw˧˧əw˧˥əw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
əw˧˥əw˧˥˧

Từ đồng âm sửa

Danh từ riêng sửa

Âu

  1. (Từ hiếm; thường + châu) Một lục địa ở phía tây của châu Á, phần tây của lục địa Âu Á.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Tính từ riêng sửa

Âu

  1. (thuộc) Châu Âu.

Dịch sửa

Từ liên hệ sửa