Tiếng Hà LanSửa đổi

Sự biến
không biến biến
Europees Europese

Tính từSửa đổi

Europees (dạng biến Europese, không có dạng so sánh)

  1. Thuộc châu Âu.
  2. Từ châu Âu.