Tiếng PhápSửa đổi

Tính từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đực vilain
/vi.lɛ̃/
vilains
/vi.lɛ̃/
Giống cái vilaine
/vi.lɛn/
vilaines
/vi.lɛn/

vilain

 1. Xấu xa; bất nhã; không đoan chính.
  Vilaines pensées — những ý nghĩa xấu xa
  Vilains mots — những từ bất nhã
  De vilaines histoires — những chuyện không đoan chính
 2. (trẻ con).
 3. Khó chịu, ác.
  Une vilaine affaire — một chuyện khó chịu
  Jouer un vilain tour — chơi một vố ác
  Vilaine blessure — vết thương ác lắm
 4. Xấu.
  Vilain temps — trời xấu
  Elle n'est pas vilaine — cô ta không xấu đâu
 5. (Từ cũ, nghĩa cũ) Đáng khinh; hèn, tồi.
  Un vilain personnage — một người tồi
  Vilaines actions — hành động tồi

Trái nghĩaSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
vilain
/vi.lɛ̃/
vilains
/vi.lɛ̃/

vilain

 1. Đứa .
  Oh! la petite vilaine ! — ồ! con bé hư!
 2. (Thông tục) Cuộc cãi cọ, cuộc ẩu đả.
 3. (Sử học) Nông dân; người bình dân.
  Noble et vilain — quý tộc và bình dân

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi