Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nəwŋ˧˧ zən˧˧nəwŋ˧˥ jəŋ˧˥nəwŋ˧˧ jəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nəwŋ˧˥ ɟən˧˥nəwŋ˧˥˧ ɟən˧˥˧

Từ nguyên sửa

 
Nông dân đang chăm sóc lúa trên đồng
Dân: người dân

Danh từ sửa

nông dân

  1. Người dân làm nghề trồng trọt, cày cấy.

Tham khảo sửa