Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vɨʔɨŋ˧˥ va̤ːŋ˨˩jɨŋ˧˩˨ jaːŋ˧˧jɨŋ˨˩˦ jaːŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vɨ̰ŋ˩˧ vaːŋ˧˧vɨŋ˧˩ vaːŋ˧˧vɨ̰ŋ˨˨ vaːŋ˧˧

Tính từ Sửa đổi

vững vàng

  1. khả năng đứng vững trước mọi thử thách, mọi tác động bất lợi từ bên ngoài (nói khái quát)
    ngồi rất vững vàng
    lập trường vững vàng
    vững vàng vượt qua mọi khó khăn

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi

  • Vững vàng, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam