Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗɨŋ˧˥ vɨʔɨŋ˧˥ɗɨ̰ŋ˩˧ jɨŋ˧˩˨ɗɨŋ˧˥ jɨŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗɨŋ˩˩ vɨ̰ŋ˩˧ɗɨŋ˩˩ vɨŋ˧˩ɗɨ̰ŋ˩˧ vɨ̰ŋ˨˨

Động từ Sửa đổi

đứng vững

  1. Không dao động, Không suy sụp.
    Quan điểm anh hùng chả nhẽ đứng vũng đó không được nữa (Đặng Thai Mai)

Tham khảo Sửa đổi