Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈtrɪ.vi.əl]

Tính từSửa đổi

trivial /ˈtrɪ.vi.əl/

 1. Thường, bình thường, tầm thường, không đáng kể, không quan trọng.
  the trivial round — cuộc sống bình thường hằng ngày
  trivial loss — tổn thất không đáng kể
 2. Không có tài cán gì, tầm thường, vô giá trị (người).
 3. (Sinh vật học) Thông thường (tên gọi sinh vật, dùng thông thường trái lại với tên khoa học).

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đực trivial
/tʁi.vjal/
triviaux
/tʁi.vjɔ/
Giống cái triviale
/tʁi.vjal/
triviales
/tʁi.vjal/

trivial /tʁi.vjal/

 1. Tục tĩu.
  Langage trivial — ngôn ngữ tục tĩu
  Plaisanteries triviales — những lời nói đùa tục tĩu
 2. (Từ cũ, nghĩa cũ) Tầm thường; sáo.
  Style trivial — lời văn tầm thường

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi