Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨə̤n˨˩ tï̤ŋ˨˩tʂəŋ˧˧ tïn˧˧tʂəŋ˨˩ tɨn˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂən˧˧ tïŋ˧˧

Từ tương tự sửa

Từ nguyên sửa

Phiên âm từ chữ Hán Việt .

Động từ sửa

trần tình

  1. () . Trình bày với bề trên nỗi lòng hoặc ý kiến riêng của mình.
    Trần tình nỗi oan ức.
    Dâng biểu trần tình.

Tham khảo sửa