Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰṵ˧˩˧ tiəw˧˧tʰu˧˩˨ tiəw˧˥tʰu˨˩˦ tiəw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰu˧˩ tiəw˧˥tʰṵʔ˧˩ tiəw˧˥˧

Động từ sửa

thủ tiêu

 1. Làm cho mất hẳn đi, không còn tồn tại.
  Thủ tiêu tang vật.
  Thủ tiêu giấy tờ.
 2. Giết chết đi một cách lén lút.
  Thủ tiêu một nhân chứng để bịt đầu mối.
 3. (Kết hợp hạn chế) . Từ bỏ hoàn toàn những hoạt động nào đó.
  Thủ tiêu đấu tranh.
  Thủ tiêu phê bình.

Dịch sửa

Tham khảo sửa