Tiếng Nguồn sửa

Danh từ sửa

thắc

  1. (Cổ Liêm) tóc.

Tiếng Tày sửa

Từ nguyên sửa

Kế thừa từ tiếng Thái nguyên thuỷ *p.takᴰ.

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

thắc

  1. châu chấu.

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa

  • Lương Bèn (2011) Từ điển Tày-Việt[[1][2]] (bằng tiếng Việt), Thái Nguyên: Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên
  • Hoàng Văn Ma, Lục Văn Pảo, Hoàng Chí (2006) Từ điển Tày-Nùng-Việt (bằng tiếng Việt), Hà Nội: Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa Hà Nội