Tiếng NguồnSửa đổi

Danh từSửa đổi

thắc

  1. (Cổ Liêm) tóc.

Tiếng TàySửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

thắc

  1. châu chấu.

Đồng nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • Lương Bèn (2011) Từ điển Tày-Việt[[1][2]] (bằng Vietnamese), Thái Nguyên: Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên
  • Hoàng Văn Ma; Lục Văn Pảo; Hoàng Chí (2006) Từ điển Tày-Nùng-Việt (bằng Vietnamese), Hà Nội: Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa Hà Nội