Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
˧˧ ha̰ːʔj˨˩˧˥ ha̰ːj˨˨˧˧ haːj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˧˥ haːj˨˨˧˥ ha̰ːj˨˨˧˥˧ ha̰ːj˨˨

Tính từ sửa

hư hại

  1. Xấu xalàm hại.
    Thói hư hại ăn sâu trong óc (Tú Mỡ)

Tham khảo sửa