tỷ trọng

(Đổi hướng từ tỉ trọng)

Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tḭ˧˩˧ ʨa̰ʔwŋ˨˩ti˧˩˨ tʂa̰wŋ˨˨ti˨˩˦ tʂawŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ti˧˩ tʂawŋ˨˨ti˧˩ tʂa̰wŋ˨˨tḭʔ˧˩ tʂa̰wŋ˨˨

Danh từ sửa

tỷ trọng

  1. Tỷ số trọng lượng của một khối vật chất chia cho trọng lượng của một khối nước cùng thể tích.
    Tỷ trọng của sắt là 7,8.
  2. Tỷ lệ của từng phần so với toàn bộ.
    Tỷ trọng của ngành cơ khí trong công nghiệp nặng.

Tham khảo sửa