Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ta̰ːʔp˨˩ ʨi˧˥ta̰ːp˨˨ ʨḭ˩˧taːp˨˩˨ ʨi˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
taːp˨˨ ʨi˩˩ta̰ːp˨˨ ʨi˩˩ta̰ːp˨˨ ʨḭ˩˧

Danh từ

sửa

tạp chí

  1. Xuất bản phẩm định kì, có tính chất chuyên ngành, đăng nhiều bài do nhiều người viết, đóng thành tập, thường có khổ nhỏ hơn báo.

Tham khảo

sửa