Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ta̰ːʔp˨˩ ʨi˧˥ta̰ːp˨˨ ʨḭ˩˧taːp˨˩˨ ʨi˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
taːp˨˨ ʨi˩˩ta̰ːp˨˨ ʨi˩˩ta̰ːp˨˨ ʨḭ˩˧

Danh từ sửa

tạp chí

  1. Xuất bản phẩm định kì, có tính chất chuyên ngành, đăng nhiều bài do nhiều người viết, đóng thành tập, thường có khổ nhỏ hơn báo.

Tham khảo sửa