Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /se.dɑ̃.tɛʁ/

Tính từ sửa

  Số ít Số nhiều
Giống đực sédentaire
/se.dɑ̃.tɛʁ/
sédentaires
/se.dɑ̃.tɛʁ/
Giống cái sédentaire
/se.dɑ̃.tɛʁ/
sédentaires
/se.dɑ̃.tɛʁ/

sédentaire /se.dɑ̃.tɛʁ/

 1. Tĩnh lại.
  Métier sédentaire — nghề tĩnh tại
 2. Thường trú; định cư.
  Troupes sédentaires — quân thường trú
  Populations sédentaires — dân tộc định cư
 3. Ít ra ngoài, giu giúnhà.
  Vie sédentaire — cuộc sống giu giú ở nhà

Danh từ sửa

  Số ít Số nhiều
Số ít sédentaire
/se.dɑ̃.tɛʁ/
sédentaires
/se.dɑ̃.tɛʁ/
Số nhiều sédentaire
/se.dɑ̃.tɛʁ/
sédentaires
/se.dɑ̃.tɛʁ/

sédentaire /se.dɑ̃.tɛʁ/

 1. Người giu giúnhà.
 2. Dân định cư.

Trái nghĩa sửa

Tham khảo sửa