Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
it˧˥ zaː˧˧ḭt˩˧ ʐaː˧˥ɨt˧˥ ɹaː˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
it˩˩ ɹaː˧˥ḭt˩˧ ɹaː˧˥˧

Phó từ sửa

ít ra

  1. Như ít nhất.
    Ít ra cũng hoàn thành kế hoạch trước một tháng.

Tham khảo sửa