Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
saːŋ˧˥ suət˧˥ʂa̰ːŋ˩˧ ʂuək˩˧ʂaːŋ˧˥ ʂuək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂaːŋ˩˩ ʂuət˩˩ʂa̰ːŋ˩˧ ʂuət˩˧

Tính từSửa đổi

sáng suốt

  1. khả năng nhận thức rõ rànggiải quyết vấn đề đúng đắn, không sai lầm.
    Đầu óc sáng suốt.
    Sáng suốt lựa chọn người để bầu.
    Sự lãnh đạo sáng suốt.

Tham khảoSửa đổi