Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
məː˧˧ ho̤˨˩məː˧˥ ho˧˧məː˧˧ ho˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
məː˧˥ ho˧˧məː˧˥˧ ho˧˧

Từ tương tự Sửa đổi

Tính từ Sửa đổi

mơ hồ

  1. Không rõ rệt, thiếu chính xác.
    Lời nói mơ hồ.

Tham khảo Sửa đổi