Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[præɡ.ˈmæ.tɪk]

Tính từSửa đổi

pragmatic + (pragmatical) /præg'mætikəl/ /præɡ.ˈmæ.tɪk/

  1. (Triết học) Thực dụng.
  2. Hay dính vào chuyện người, hay chõ mõm.
  3. Giáo điều, đoán.

Tính từSửa đổi

pragmatic /præɡ.ˈmæ.tɪk/

  1. Căn cứ vào sự thực.
    pragmatic history — sử căn cứ vào sự thực

Thành ngữSửa đổi

Tham khảoSửa đổi