Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈpleɪs.mənt/
  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

placement /ˈpleɪs.mənt/

 1. Sắp đặt, sắp xếp việc làm.

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /plas.mɑ̃/

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
placement
/plas.mɑ̃/
placements
/plas.mɑ̃/

placement /plas.mɑ̃/

 1. Sự tìm việc cho.
  Bureau de placement — sở tìm việc (giới thiệu chỗ làm việc)
 2. Sự bán, sự tiêu thụ.
  Marchandise de placement facile — hàng dễ tiêu thụ
 3. Sự bỏ vốn, sự đầu .
 4. (Hiếm) Sự xếp chỗ ngồi.

Tham khảo sửa