Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zïŋ˧˥ zaːn˧˥jḭ̈n˩˧ ja̰ːŋ˩˧jɨn˧˥ jaːŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟïŋ˩˩ ɟaːn˩˩ɟḭ̈ŋ˩˧ ɟa̰ːn˩˧

Động từ

sửa

dính dáng

  1. mối quan hệ, liên quan nào đó, thường là không hay.
    Dính dáng tới vụ án.
    Không dính dáng với bọn bất lương .
    Việc đó có dính dáng đến anh.

Tham khảo

sửa