Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fɨt˧˥fɨ̰k˩˧fɨk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fɨt˩˩fɨ̰t˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

phứt

  1. Nhổ, bứt.
    Phứt lông chim.

Xem thêm sửa

  1. Làm phứt cho xong.
  2. (Đph) .

Dịch sửa

Tham khảo sửa