Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fə̰ʔp˨˩fə̰p˨˨fəp˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fəp˨˨fə̰p˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Phó từ sửa

phập

  1. Nói vật sắc chém sâu vào.
    Cầm dao chém phập vào cây chuối.

Dịch sửa

Tham khảo sửa