Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ˈpɜː.sᵊn/
  Hoa Kỳ

Danh từ

sửa

person /ˈpɜː.sᵊn/

 1. Con người, người.
  young person — người đàn ông trẻ tuổi, người đàn bà trẻ tuổi
 2. (Nghĩa xấu) , anh chàng, thằng cha, mụ, ả...
  who is the this person? — thằng cha (ả...) nào kia?; thằng cha (ả...) kia tên gì?
 3. Bản thân.
  in person; in one's own (proper) person — đích thân; bản thân
 4. Thân hình, vóc dáng.
  he has a fine person — anh ta có vóc người đẹp, anh ta đẹp trai
 5. Nhân vật (tiểu thuyết, kịch).
 6. (Tôn giáo) Ngôi.
  first person — ngôi thứ nhất
  second person — ngôi thứ hai
  third person — ngôi thứ ba
 7. (Pháp lý) Pháp nhân.
 8. (Động vật học) Cá thể.

Thành ngữ

sửa

Tham khảo

sửa