Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ajŋ˧˧ ʨa̤ːŋ˨˩an˧˥ ʨaːŋ˧˧an˧˧ ʨaːŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ajŋ˧˥ ʨaːŋ˧˧ajŋ˧˥˧ ʨaːŋ˧˧

Danh từ

sửa

anh chàng

  1. (khẩu ngữ) Người trai trẻ (hàm ý coi thường hoặc bông đùa)
    một anh chàng vui tính

Tham khảo

sửa
  • Anh chàng, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam