Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  • IPA: /ˈɑʊ.tɜː/
  Hoa Kỳ

Tính từSửa đổi

outer /ˈɑʊ.tɜː/

  1. phía ngoài, ở xa hơn.
    the outer space — vũ trụ, khoảng không ngoài quyển khí
    the outer world — thế giới vật chất bên ngoài, xã hội bên ngoài

Danh từSửa đổi

outer /ˈɑʊ.tɜː/

  1. Vòng ngoài cùng (mục tiêu).
  2. Phát bắn vào vòng ngoài cùng (của mục tiêu).

Tham khảoSửa đổi