Tiếng AnhSửa đổi

Từ viết tắtSửa đổi

OS

 1. Ordinary Seaman.
 2. Odnance Survey.
 3. outside
  Ngoại cỡ, quá khổ.
 4. (Máy tính) Operating System
  Hệ điều hành.

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

 
os

Cách phát âmSửa đổi

[ɔs]

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
os
/ɔs/
os
/ɔs/

os /ɔs/

 1. Xương.
  Os plats — xương dẹt
  Boutons en os — cúc (bằng) xương
 2. Đồi hình rắn (ở vùng trầm tích sông băng).
 3. (Số nhiều) Hài cốt.
  avoir la peau collée sur les os — da bọc xương, gầy lõ xương
  donner un os à ronger à quelqu'un — giúp đỡ ai cho qua ngày
  en chair et en os — xem chair
  être trempé jusqu'aux os — ướt như chuột lột
  extraire la moelle des os — lấy phần tinh túy, đãi cát lấy vàng
  jusqu'à la moelle des os — đến tận xương tủy; sâu sắc
  l’avoir dans l’os — (thông tục) hốc xì
  n'avoir que les os et la peau — gầy giơ xương
  ne pas faire de vieux os — chết non, chết yểu
  on compterait ses os — gầy lõ xương
  os à moelle — xương có tủy (để nấu xúp...)
  os de seiche — mai mực
  point de viande sans os — có nạc phải có xương
  pour avoir la moelle, il faut briser l’os — muốn ăn hét phải đào giun
  tomber sur un os — gặp khó khăn trở ngại
  voilà bien des chiens pour un os — mật ít ruồi nhiều
  y laisser ses os — gửi xương ở đấy thôi

Tham khảoSửa đổi