Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

Tính từ sửa

  Số ít Số nhiều
Giống đực optique
/ɔp.tik/
optiques
/ɔp.tik/
Giống cái optique
/ɔp.tik/
optiques
/ɔp.tik/

optique /ɔp.tik/

 1. (Thuộc) Thị giác.
  Nerf optique — dây thần kinh thị giác
 2. (Thuộc) Quang học.
  Verres optiques — kính quang học

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
optique
/ɔp.tik/
optiques
/ɔp.tik/

optique gc /ɔp.tik/

 1. Quang học.
 2. Sách quang học.
 3. Ngành chế tạo dụng cụ quang học; nghề buôn dụng cụ quang học.
 4. Bộ phận quang học.
  L’optique d’un caméra — bộ phận quang học của máy quay phim
 5. (Nghĩa bóng) Cách nhìn, quan điểm.

Tham khảo sửa