Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ə.ˈblɑɪd.ʒɜː/

Danh từ

sửa

obliger /ə.ˈblɑɪd.ʒɜː/

 1. Ngườitrách nhiệm trước pháp luật.
 2. Người bị giao ước trói buộc.

Tham khảo

sửa

Tiếng Pháp

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ɔ.bli.ʒe/

Ngoại động từ

sửa

obliger ngoại động từ /ɔ.bli.ʒe/

 1. Buộc, bắt buộc.
  Votre devoir vous y oblige — bổn phận buộc anh phải làm thế
 2. Giúp đỡ.
  Obliger ses amis — giúp đỡ bạn bè
  vous n'obligerez pas un ingrat — xin ông tin rằng tôi không bao giờ quên ơn ông

Trái nghĩa

sửa

Tham khảo

sửa