Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨə̰ː˧˩˧ nen˧˧tʂəː˧˩˨ nen˧˥tʂəː˨˩˦ nəːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂəː˧˩ nen˧˥tʂə̰ːʔ˧˩ nen˧˥˧

Động từ

sửa

trở nên

  1. Hóa ra, thành ra.
    Trở nên hùng mạnh.

Dịch

sửa

Đồng nghĩa

sửa

Tham khảo

sửa