Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨə̰ː˧˩˧ nen˧˧tʂəː˧˩˨ nen˧˥tʂəː˨˩˦ nəːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂəː˧˩ nen˧˥tʂə̰ːʔ˧˩ nen˧˥˧

Động từ sửa

trở nên

  1. Hóa ra, thành ra.
    Trở nên hùng mạnh.

Dịch sửa

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa