Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nɨŋ˧˧nɨŋ˧˥nɨŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nɨŋ˧˥nɨŋ˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

nưng

  1. Như nâng
    Nưng như nưng trứng, hứng như hứng hoa. (ca dao)

Tham khảo sửa

Tiếng Kháng sửa

Từ nguyên sửa

Từ tiếng Thái Đen.

Danh từ sửa

nưng

  1. da.

Tham khảo sửa

  • Nguyễn Văn Huy (1975). "Về nhóm Kháng ở bản Quảng Lâm". Ủy ban khoa học xã hội Việt Nam: Viện dân tộc học. Về vấn đề xác định thành phần các dân tộc thiểu số ở miền bắc Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản khoa học xã hội. tr. 429–443.
  • Tạ Quang Tùng (2021). "A Phonology and Lexicon of Khang in Vietnam". Journal of the Southeast Asian Linguistics Society. 14 (2). hdl:10524/52487. →ISSN.