Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nɨŋ˧˥nɨ̰ŋ˩˧nɨŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nɨŋ˩˩nɨ̰ŋ˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

nứng

  1. Cảm thấy tình dục phát động mạnh mẽ (tục).

Tham khảo sửa