Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nuŋ˧˥nṵŋ˩˧nuŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nuŋ˩˩nṵŋ˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

núng

  1. Suy yếu đến mức nguy hiểm.
    Thế núng nên sắp thua.

Tham khảo sửa