Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
naŋ˧˧ lɨ̰ʔk˨˩naŋ˧˥ lɨ̰k˨˨naŋ˧˧ lɨk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
naŋ˧˥ lɨk˨˨naŋ˧˥ lɨ̰k˨˨naŋ˧˥˧ lɨ̰k˨˨

Từ nguyên sửa

Lực: sức

Danh từ sửa

năng lực

  1. Khả năng làm việc tốt, nhờ có phẩm chất đạo đứctrình độ chuyên môn.
    Chắc không thiếu những người có năng lực (Hồ Chí Minh)

Tham khảo sửa