Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mi˧˥mḭ˩˧mi˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
mi˩˩mḭ˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

  1. Phần da mềm ở trên và dưới mắt làm cho mắt có thể mở ra nhắm lại được.
    Sưng mắt.

Tham khảo sửa

Tiếng Hà Nhì sửa

Số từ sửa

  1. vạn.

Tham khảo sửa

  • Tạ Văn Thông - Lê Đông (2001). Tiếng Hà Nhì. Nhà Xuất bản Văn hoá dân tộc.