Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  Hoa Kỳ  [ˈlɛs]

Tính từSửa đổi

less cấp so sánh của little /ˈlɛs/

 1. Nhỏ hơn, hơn, ít hơn, kém.
  less noise, please! — ồn vừa chứ!
  of less value — kém giá trị hơn
  of less importance — kém quan trọng hơn

Thành ngữSửa đổi

Phó từSửa đổi

less /ˈlɛs/

 1. Nhỏ hơn, hơn, ít hơn, không bằng, kém.
  speak less and listen more — hãy nói ít nghe nhiều
  less clever than — không thông minh bằng
  less hurt than frightened — sợ nhiều hơn là đau
  though not strong, he is none the less active — tuy không được khoẻ nhưng nó vẫn nhanh nhẹn

Danh từSửa đổi

less /ˈlɛs/

 1. Số lượng ít hơn, số lượng không bằng, số lượng không đầy.
  less than twenty of them remain now — bây giờ trong bọn họ còn lại không đầy hai mươi người
  I cannot take less — tôi không thể lấy ít hơn
  in less than a year — chưa đầy một năm

Thành ngữSửa đổi

Giới từSửa đổi

less /ˈlɛs/

 1. Bớt đi, lấy đi, trừ đi, kém đi.
  a year less two months — một năm kém hai tháng

Tham khảoSửa đổi