Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ˈlæŋ.ɡwɪdʒ/

Danh từ

sửa

language (đếm đượckhông đếm được, số nhiều languages)

 1. Tiếng, ngôn ngữ.
  foreign languages — tiếng nước ngoài
  the language of diplomacy — ngôn ngữ ngoại giao
  dead languagetừ ngữ
  living languagesinh ngữ
 2. Lời nói.
  bad language — lời nói thô tục, lời nói thô bỉ
 3. Cách diễn đạt, cách ăn nói.

Đồng nghĩa

sửa
tiếng
lời nói

Từ dẫn xuất

sửa